Onderstaande tarieven worden door Parkstad-Detective gehanteerd.
Na het gratis intakegesprek en vaststelling van het door U gewenste onderzoek kan er aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan bedragen. Dit is echter vooraf bij veel onderzoeken niet precies aan te geven. U kunt voor aanvang van het (recherche)onderzoek aangeven tot welk maximaal bedrag U wilt investeren. Indien dit budget dreigt te worden overschreden wordt u ruim vooraf geïnformeerd. Hierna kan de eventuele voortgang worden bepaald.

Onderzoek uur of observatie uur € 77,50
Reisuur € 67,50
Kilometervergoeding € 0,50
Huur gps-tracker per dag vanaf € 15,00
Huur verborgen camera p/st per dag € 15,00
Videoanalyse en/of rapportage per uur € 77,50
  • Van niet genoemde onderzoekmiddelen/methoden zijn de prijzen op aanvraag;
  • Verblijfkosten op basis van werkelijk gemaakte kosten;
  • Voeding op basis van werkelijk gemaakte kosten;
  • Het dossier is in de prijs inbegrepen.

Opmerking P-D:
Alle genoemde bedragen zijn per onderzoeker en exclusief 21% BTW.

Verhaal van kosten:
Gemaakte kosten zijn in enkele gevallen, indien het resultaat van het onderzoek leidt tot een gerechtelijke procedure, door u te verhalen op de persoon waartegen het onderzoek is gericht. In 2008 besliste de Hoge Raad namelijk dat de kosten van particuliere recherche in beginsel kunnen worden verhaald op degene die het strafbare heeft begaan dat aanleiding heeft gegeven tot de inzet van een particulier onderzoeker. Uiteraard in dit onderhavig geval van toepassing.

Tarieven Parkstad-Detective, POB-nummer 1673, KvK-nummer 72169540